Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)

Wyniki postępowania nr 3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 r.

05.06.2019

Wyniki ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZEPROWADZONEGO W RAMACH BAZY KONKURENCYJNOŚCI nr...[czytaj więcej]

Wydłużenie terminu ogłoszenia wyników

31.05.2019

3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 r. [czytaj więcej]

Wydłużenie terminu ogłoszenia wyników postępowania

21.05.2019

3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 r[czytaj więcej]

Informacji o wydłużeniu wyników dotyczących wyboru wykonawców zapytania ofertowego nr 3/CIS/SNR/2019/L/BK

07.05.2019

W związku z podjęciem decyzji o konieczności rozpatrzenia sprawy oraz zachowania zasad ...[czytaj więcej]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 3 /CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019

15.04.2019

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” zaprasza do składania ofert w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO...[czytaj więcej]

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy zapytania ofertowego nr 2/CIS/SNR/2019/L/BK

05.03.2019

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy według zaproszenia do złożenia oferty cenowej...[czytaj więcej]

Zaproszenie złożenia oferty cenowej nr 2/CIS/SNR/2019/L/BK

20.02.2019

Zaproszenie  złożenia oferty cenowej nr 2/CIS/SNR/2019/L/BK ZAPYTANIE OFERTOWE nr...[czytaj więcej]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 1/CIS/SNR/2019/L/BK

07.02.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 1/CIS/SNR/2019/L/BK ZAPYTANIE OFERTOWE nr...[czytaj więcej]

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/CIS/SNR/2019/L

01.02.2019

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/CIS/SNR/2019/L z dnia 23.01.2019 roku w...[czytaj więcej]

Aktualna strona
pierwsza poprzednia 1-10 11-13 następna ostatnia