Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2/RPO/CIS/SNR/2019/L

01.02.2019

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2/RPO/CIS/SNR/2019/L z dnia 23.01.2019 roku...[czytaj więcej]

zapytanie ofertowe nr 2 /RPO/CIS/SNR/2019/L z 23.01.2019

23.01.2019

zapytanie ofertowe nr 2 /RPO/CIS/SNR/2019/L z 23.01.2019[czytaj więcej]

zapytanie ofertowe nr 1/CIS/SNR/2019/L z dnia 23.01.2019 roku

23.01.2019

zapytanie ofertowe nr 1/CIS/SNR/2019/L z dnia 23.01.2019 roku[czytaj więcej]

Aktualna strona
pierwsza poprzednia 1-10 11-13 następna ostatnia